Synoniemen naar uitstel

bedenktijddenktijd, onderbreking, respijt, respijtspijt