Synoniemen naar uiteengegaan

ontbondentbonden, opgeheven, opgedoektgedoekt