Synoniemen naar slotsom

besluitsluit, conclusie, gevolgtrekking, slot, slotbeschouwing, conclusienclusie, gevolgtrekkingvolgtrekking