Synoniemen naar slotbeschouwing

besluitsluit, conclusie, gevolgtrekking, slot, slotsom, conclusienclusie