Synoniemen naar overste

commandantmmandant, luitenant-kolonel