Synoniemen naar ontmaskeren

blootleggenootleggen, onthullen, onthullenthullen