Synoniemen naar ijveraar

fanaatnaat, fanaticus, zeloot