Synoniemen naar frasease

gezegde, uitdrukking, zegswijze