Synoniemen naar contrasterendntrasterend

strijdig, tegenstrijdig