Synoniemen naar besluitsluit

besluiten, raadsbesluit, conclusie, gevolgtrekking, slot, slotbeschouwing, slotsom